Ordet förespegla är ett verb, vilket alltså är något som vi gör. När du förespeglar någon så inger du falska förhoppningar om något, eller inbillar någon något. Att förespegla är med andra ord att fara med osanning eller att lura någon. Det rätta svaret på webbkryss förespegla korsord kan alltså vara: inbilla.

You may also like