Tyko Brahe föddes i Skåne 1546. Han blev under sin livstid en av sin samtids mest framstående vetenskapsmän. Framförallt var han verksam inom astronomin. Eftersom allt som hade med stjärnhimlen vid den här tiden var relativt outforskat, så ansåg man Tyko Brahe vara något av en trollkarl.

Den anses oturlig webbkryss

Brahe fick i uppdrag av den tjeckiske kejsaren att fastställa vilka dagar på året som stjärnorna sa var oturliga. Man kallade en sådan dag för tykobrahedag.

You may also like