Hopprep är dels ett träningsredskap som flitigt används av boxare för att träna upp både kondition och smidighet. Men framförallt är hopprepet en leksak eller ett redskap som vi förknippar med skolgårdarnas flickor. Det finns en rad olika lekar att leka med ett hopprep och twist är en av dem.

Det kan man med hopprep webbkryss

Hopprepet har också alltid använts som låtsas-mikrofon för att mima i. Likheterna mellan hopprepet och en mikrofon med sladd är nämligen många.

You may also like